Info til foresatte og retningslinjer all aktivitet i klubben

For at vi skal kunne leve opp til våre visjoner og verdier kreves det at alle har en klar oppfatning av hvilken kultur vi ønsker og hvilken oppførsel som er akseptabel i regi av klubben. Dette gjelder for alle som er med å skape klubbaktivitet; medlemmer/svømmere, trenere, foreldre, reiseledere og foresatte.

Vi har valgt å lage retningslinjer som er basert på NIF sine anbefalinger for hvordan vi ønsker at det skal være i klubben vår for at klubbaktiviteten skal preges av: Trygghet, Utvikling og Samhold.

Klikk på de enkelte overskriftene under for å lese retningslinjene.

Retningslinjer i klubben:

Spørsmål om retningslinjene kan stilles til styret ved styreleder.