Våre Samarbeidspartnere

Rana Svømmeklubb har en misjon hvor vi ønsker å bidra til svømmeopplæring av alle som ønsker det uansett alder, kjønn eller fysisk tilstand samt å legge til rette for svømming som idrett for de som ønsker å drive med dette.

Dette arbeidet ville vært umulig uten støtte fra velvillige samarbeidspartnere som ser at svømmeferdigheter er viktige og i noen tilfeller livreddene. Samt at de støtter mangfoldet innen lokale idrettstilbud.

 

I Rana Svømmeklubb har vi fra 2017 innført en struktur i forhold til våre samarbeidspartnere og sponsorer som består av: Hovedsponsor, gull-, sølv- og støttesponsorer. I tillegg har vi andre samarbeidspartnere som Rana kommune og idrettsråd/krets. Her ønsker vi å presentere våre støttespillere og sponsorer for å vise at vi setter pris på støtten. 

Hovedsponsor

Vår hovedsponsor er Helgeland Sparebank som over flere år har bistått til drift av klubben, støtte til utvikling i klubben samt gjennomføring av Havmannsstevnet og andre aktiviteter i Mo i Rana.

Gull og sølv sponsorer

Våre gullsponsorer er Sporten1 Havna samt Ajust Advokatbyrå, i tillegg har vi en sølvsponsor i AMFI. Vi setter stor pris på støtten!

STøttesponsorer

Vi har også en rekke støttesponsorer som bidrar med et fast beløp hvert år for at klubben skal kunne ha en sunn økonomi. Takk til dere - alle bidrag gir oss en større mulighet til å lykkes i vårt virke med å øke svømmeferdigheter og gi treningslyst.

Andre samarbeidspartnere

I tillegg til de nevnte sponsorer ovenfor har vi et samarbeid med utstyrsleverandøren Klubben.no. vi har også et godt og nært samarbeid med Rana Kommune gjennom leder og ansatte ved Moheia Bad.