TRENINGSPARTIENE

I Rana Svømmeklubb har vi treningstilbud for alle nivåer fra nybegynnere til tidligere svømmere eller masters som de kalles innen svømmesporten.

Klubben er tilknyttet Norges Svømmeforbund(NSF) og Nordland Svømmekrets.

På svømmetrening er fokus å jobbe med kontinuerlig forbedring av egen teknikk. Svømming er en individuell sport - en jobber hele tiden mot sin egen tid, det er ingen andre i banen når en svømmer, samtidig er en i en konkurransesituasjon mot de andre som svømmer i øvrige baner.

Våre trenere er kurset gjennom NSF og resertifiseres årlig på livredningsprøve. Vi har fokus på teknikk på de lavere partiene og tilrettelegger individuelt på de øverste nivå.

All trening og annen aktivitet skal preges av våre verdier: Trygghet - uvikling og samhold

Svømmepartiene

På de to laveste nivåene, E og D, læres svømmeartene, her følger vi NSF Svømmeskole sin inndeling. På de øvre nivåene C-A er fokus på teknikk, kondisjon og mental holdning.

Framgang i svømming måles ved tid på en gitt øvelse, alle tider i konkurranse kan normeres opp mot de gjeldende beste tider i verden ved å konvertere resultatet i tid om til "FINA poeng." 1000 poeng er de beste tider til en hver tid - og uttak til stevner med kvalifikasjon følger FINA krav. Vi bruker derfor FINA poeng som veiledende ved inndeling av nivå på svømmerne. I tillegg ser vi på andre forhold som venner, aldersfordeling og treningsvilje.

Parti inndeling

Vi har følgende partier og nivåinndeling i tråd med NSF sin svømmeskole og anbefalinger:

  • E- Partiet: Nybegynnere - NSF svømmeskole opp til Selunge/Sel, crawl og rygg.
  • D - Partiet: Nybegynnere  - NSF svømmeskole Sjøløve - Hai, bryst, butterfly og medley.
  • C - Partiet: 3 øvelser med over 150 poeng fordelt på min 2 svømmearter
  • B - Partiet: 4 øvelser over 200 poeng fordelt på min 2 svømmearter 
  • A - Partiet: 4 øvelser over 300 poeng fordelt på min. 2 svømmearter

Masters

Masters svømmer sammen med Open Water partiet på deres treningstider.