VISJON OG VERDIER


VÅRE VERDIER

Verdier kan ha mange betydninger, hos oss betyr våre verdier at vi skal ta våre verdivalg i hverdagen utfra en våre kjerneverdier, vår adferd og virke skal kjennetegnes av:

TRYGGHET

 • Alle medlemmer, sponsorer og foresatte skal være trygg på at trening og aktivitet utføres i tråd med NIF og NSF sine retningslinjer.
 • Ingen skal oppleve mobbing eller utrygghet i RSK sine aktiviteter.
 • Åpenhet og informasjon om klubbens aktivitet skal gi trygghet for alle aktører

UTVIKLING

 • Klubben skal fokusere på individuell fremgang og utvikling innen svømmingen i tråd med FINA/NSF retningslinjer.
 • Vi skal satse på å utvikle trenere og støtte apparat.
 • Fokuset skal ligge på personlig forbedring framfor konkurranse messig resultater.

SAMHOLD

 • Vi skal bygge en klubbkultur hvor samhold og gjensidig støtte er sentralt.
 • Vi skal være åpen og imøtekommende i forhold til samfunnet rundt oss og nye medlemmer eller foresatte.

VÅR VISJON FOR 2017-2018

Klubben har flere mål og visjoner for hva vi ønsker å oppnå, i de neste årene ønsker vi blant annet å jobbe med følgende områder:

STYRKE KLUBBKULTUREN:

 • Fornye og forbedre profilering av klubb og sponsorer.
 • Jobbe med utvikling av støtteapparatet/klubb/instruktører og dommere.
 • Finne partnere/sponsorer som synes trygghet og aktivitet i vann er viktig.

LEGGE TIL RETTE FOR SVØMMEOPPLÆRING:

 • Svømmeskolen for barn (Ca 150 barn hvert halvår).
 • Svømmekurs for voksne og HC.
 • Svømmekurs for innvandrere/asylanter.

LEGGE TIL RETTE FOR SVØMMING SOM IDRETT:

 • Modernisere startpaller i Moheia Bad.
 • Finansiere tidtakningsanlegg for Helgeland.
 • Arrangere trener og dommerkurs for regionen.
 • Starte opp Open Water og master gruppe i Rana.
 • Bedre rekrutteringen/overgangen av svømmere fra svømmeskole til konkurranseparti.